Cercetare

Programe Nationale 

PNCDI 1999-2006
Planul National pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare (PNCDI), care a fost lansat in anul 1999 ca un nou instrument de implementare a politicii de cercetare-dezvoltare, a concentrat o buna parte din activitatile de cercetare-dezvoltare inovare desfasurate de comunitatea stiintifica romaneasca. PNCDI s-a incheiat in anul 2006 si a fost finantat atat din fonduri de la bugetul de stat cat si din fonduri atrase de la partenerii din consortiile constituite pentru realizarea proiectelor.

Program CEEX
Programul Cercetare de Excelenta sprijina colaborarea intre unitatile si institutiile de cercetare, universitati si intreprinderi, care sa determine un impact vizibil in calitatea cercetarii in Romania, in cresterea numarului si abilitatii cercetatorilor implicati in proiecte de inalt nivel, in diseminarea cunostintelor si rezultatelor.

PN II 2007-2013
Planul National pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (II) reprezinta principalul instrument prin care Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) implementeaza Strategia Nationala pentru CDI .

Contract nr. 22 DPST / 2013 “TEHNOLOGII DE OBTINEREA A BENZILOR SUBTIRI DIN OTEL CU VALOARE ADAUGATA RIDICATA PRIN ACOPERIRE CHIMICA CU ALIAJE DE NICHEL SI COMPOZITE IN MATRICE DE NICHEL “,

Responsabil Proiect: CS II ing. Vasile MIRON

Contract nr. 122/26.07.2012 ” AMELIORAREA SOLURILOR ACIDE FOLOSIND UN DEŞEU DIN INDUSTRIA METALURGICĂ (AMELSOL) “,
Responsabil Proiect: CS III ing. Lavinia Gabriela POPESCU

Planul Sectorial
Planul Sectorial de Cercetare al Ministerului Economiei contine proiecte de cercetare-dezvoltare de interes prioritar pentru domeniul respectiv, care urmăresc realizarea obiectivelor din strategia de dezvoltare a domeniului/sectorului coordonat de autoritatea contractantă.