Prezentare

Istoric
Scurt istoric al evolutiei institutului.

Organigrama
Organigrama aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie din 23.09.2011.

AGA
Adunarea Generala a Actionarilor ICEM S.A.:

persoana juridica: MECT – actionar majoritar – Ministerul Economiei (M.E.C.T.)- actionar majoritar (70% actiuni) prin reprezentantul statului IVAN STEFAN – VALERIU numit prin Ordinul M.E.C.T 369/31.03.2015 si confirmat in A.G.O.A. 16.04.2015

persoana fizica – TRIFU IOAN Actionar minoritar – (30% actiuni)

Consiliul de Administratie

ROF- Regulament de Organizare si Functionare

Asociatii profesionale

Declaratii de avere si interese