Laborator analize si incercari in domeniul materialelor metalice, ceramice refractare si carbonice

Sef Laborator: Ing. Traian IORDANESCU

Despre noi

In cadrul laboratorului sunt patru colective de lucru acreditate RENAR:

COLECTIV: INCERCĂRI MECANICE SI ANALIZE METALOGRAFICE PE MATERIALE METALICE

Sef colectiv: Ing Ana PETRE

In cadrul laboratorului se pot efectua :

Incercari mecanice:

– incercari la tractiune la temperatura ambianta;

– incercari de caracterizarea tenacitatii materialului de tip KV, KU cu concentratori V sau U la temperatura ambianta si temperaturi scazute;

– incercarea la indoire pe dorn a materialelor metalice; – incercari de duritate de tip Vickers, Brinell, Rockwell;

– incercari tehnologice pe tevi (aplatisare, largire, evazare);

– verificarea caracteristicilor geometrice: otel beton.

Analize metalografice: macro- si microstructurale pe fonte si oteluri. Aceste incercari se executa pentru beneficiari interni si externi, pe materiale metalice/produse metalurgice laminate, trase, turnate, extrudate si imbinari sudate,pentru caracterizarea si receptia produselor metalurgice precum si pentru analiza starii si comportarii diferitelor materiale in timpul exploatarii, in cadrul unor expertize.

COLECTIV: DETERMINARI CHIMICE SI SPECTRALE

Sef laborator: ing. Mariana ENE

Efectueaza analize chimice pentru urmatoarele tipuri de materiale:

materiale metalice:

– oteluri

– fonte:

– feroaliaje: FeMn, FeTi, FeCr, FeMo, FeV, FeW, FeSi, FeSiCr, FeSiMn;

– diverse aliaje pe baza de: Ni;Cu, Al, Co, Zn, Sn etc,

materiale oxidice: refractare (silico-aluminoase, silica, aluminoase, silico-zirconice, zirconice, magnezitice, cromitice, cromo-magnezitice, dolomitice, calcar), minereuri, zguri, slamuri, deseuri din industria extractiva siderurgica;

materiale plastice: aflate sub incidenta RoHS – Hg, Cd, Pb, Br, Cr, etc.

Analizele sunt efectuate prin metode clasice si automate:

– spectrometrie de emisie optica in plasma,

– spectrometrie prin fluorescenta de raze X,

– determinarea continutului de Carbon si Sulf – LECO.

Laboratorul poseda aparatura utilizata pentru: naliza spectrala (spectrometru secvential cu fluorescenta de razeX tip Axios Advanced, spectrometru cu emisie optica in plasma), determinarea concentratiei de Carbon şi Sulf (LECO CS 230), pregatirea probelor pentru analiza (masina automata de topit “PERL”X3, masina pentru presarea probelor Herzog HTP 40, masina pentru slefuirea probelor Herzog HT 350).

COLECTIV: INCERCARI LA COROZIUNE:

Sef colectiv: ing. Rodica VASILE

Efectueaza incercari de coroziune pentru:

– determinarea tendintei la coroziune fisuranta sub tensiune a otelurilor (SR ISO 7539, ASTM G39, NACE TM 0177);

– evaluarea rezistentei la fragilizare prin hidrogen a produselor din otel (SR EN 10229, NACE TM 0284).

COLECTIV: INCERCARI FIZICO-MECANICE MATERIALE CERAMICE SI REFRACTARE

Se pot efectua următoarele tipuri de analize:

Incercari pentru materiale refractare fasonate dense:

– densitate aparenta si porozitate deschisa;

– rezistenta la compresiune la temperatura ambianta;

– densitate aparenta pe granule.

Incercari pentru materiale refractare nefasonate:

– rezistenta la compresiune;

– densitate aparenta geometrica;

– densitate si porozitate;

Alte incercari pe materiale refractare:

Ciment refractar:

– determinarea rezistentelor mecanice;

– determinarea timpului de priza;

– determinarea finetii de macinare.

Betoane refractare:

– pregatirea si tratamentul epruvetelor;

– variatie dimensionala;

Nisip

– determinarea distributiei granulometrice;

– determinarea umiditatii;

Pulberi pentru turnarea otelurilor

– determinarea suprafetei de imprastiere a pulberilor pentru turnarea otelurilor;

– determinarea densitatii in vrac a pulberilor pentru turnarea otelurilor;

– determinarea intervalului de sinterizare, topire si curgere a pulberilor pentru turnarea otelurilor;