AMELSOL

PARTENERIATE – PARTENER

Contract nr. 122/26.07.2012
AMELIORAREA SOLURILOR ACIDE FOLOSIND UN DEŞEU DIN INDUSTRIA METALURGICĂ (AMELSOL)“ / Acid soil amelioration using a metallurgical waste / Responsabil Proiect, Ing. Lavinia Gabriela Popescu

Proiectul:

AMELIORAREA SOLURILOR ACIDE FOLOSIND UN DEŞEU DIN INDUSTRIA METALURGICĂ (AMELSOL)“ 

Contract nr. 122/26.07.2012

Responsabil Proiect, Ing. Lavinia Gabriela Popescu

Partener 3: Institutul de Cercetari Metalurgice- ICEM SA

 

DATE DE IDENTIFICARE

Programului PN II- Parteneriate în domenii prioritare / PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE ALICATIVĂ

Domeniul 5 : Agricultura, siguranta si securitate alimentara

 

Parteneri la executia proiectului:

– CONDUCATOR PROIECT:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR BUCURESTI

Director de proiect, CS I Chim. Mihaela ULMANU (2012-2013); Dr. Geolog Florentin STOICIU (2013-2015)

 

– PARTENER 1:

P1 – ICPA BUCURESTI – INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Responsabil de proiect, Dr. Eugenia Gamenț

 

– PARTENER 2:

P2 – USAMV Bucuresti - UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Responsabil de proiect, Conf. univ. dr. Mircea MIHALACHE

 

– PARTENER 3:

P3 – ICEM BUCURESTI – INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE

Responsabil de proiect, CS III Ing. Lavinia Gabriela POPESCU

– Durata proiectului :51 luni (26.07.2012- 31.10.2016)

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui procedeu inovativ pentru ameliorarea solurilor acide folosind un deseu rezultat din rafinarea secundare a otelului, zgura LF.

Obiective secundare:

 Zgura LF prin continutul ei de microelemente poate contribui la cresterea fertilitatii si a productivitatii solului acid;

 Introducerea in circuitul economic a unui deseu periculos, reducand astfel consumul unui material natural utilizat in mod curent pentru ameliorarea solurilor acide(var, dolomit);

 Curatirea solui pe care a fost depozitata zgura LF;

 Imbunatatirea calitatii solului acid si reintroducerea lui in circuitul agricol;

 Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin utilizarea unui deseu;

 Obtinerea unor date si competente noi in valorificarea desurilor;

 Obtinerea unor date noi privind ameliorarea solurilor acide fara a schimba caracteristicile si calitatile solului;

 Contributii la dezvoltarea unor firme mici, specializati in ameliorarea solurilor acide.

 

ETAPELE PROIECTULUI

 

Etapa I – Cunoaşterea situatiei existente

Termen predare: 30 noiembrie 2012

 

Etapa II – Elaborarea si proiectarea solutiei de tratare a solului acid cu zgura LF

Termen predare: 30 Noiembrie 2013

 

Etapa III – Realizarea si experimentarea solutiei tehnologice de tratare a solului acid cu zgură LF

Termen predare: 30 noiembrie 2014

 

Etapa IV – Experimentarea solutiei tehnologice de tratare a solului acid cu zgura LF

Termen predare: 30 noiembrie 2015

 

Etapa V – Demonstrarea funcţionalitatii solutiei tehnologice de ameliorare a solului acid prin tratare cu zgură LF

Termen predare: 31 octombrie 2016

 

REZULTATE OBTINUTE

Activitati in responsabilitatea Partenerului 3 SC ICEM SA Bucuresti:

 

Etapa I – Cunoaşterea situatiei existente

Activitatea I.3 – Date cantitative si calitative privind zgura LF

Activitatea I.5 – Date preliminare privind caracteristicile zgurii LF

Activitatea I.6 - Redactarea raportului stiintific si diseminarea informatiilor

Termen predare: 30 noiembrie 2012

 

Etapa II – Elaborarea si proiectarea solutiei de tratare a solului acid cu zgura LF

Activitatea II.2 – Caracterizarea fizico – chimică a zgurii LF si urmarirea variatiei acestor caracteristici pe cicluri de fabricatie

Activitatea II.3 – Experimentari de laborator pentru determinarea raportului optim sol: zgura pentru tratare solului acid cu zgura LF

Activitatea II.6 – Elaborarea raportului ştiinţific si completarea paginii web

Activitatea II.7 – Diseminarea informatiilor

Termen predare: 30 Noiembrie 2013

 

Etapa III: Realizarea si experimentarea solutiei tehnologice de tratare a solului acid cu zgură LF

Activitatea III.2 – Pregatirea probei medii de zgura utilizata in experimentarile de camp

Activitatea III.6- Elaborarea fluxului tehnologic preliminar

Activitatea III.7 -Elaborarea raportului ştiinţific

Activitatea III.8 – Diseminarea informatiilor si completarea paginii web

Termen predare: 30 Noiembrie 2014

 

DISEMINARE

Articol, comunicare etc Conferinta Forma de promovare
a rezultatelor cercetari
“A new process for acid soil amelioration using a metallurgical waste. I. Preliminary data”

Autori: Mihaela Ulmanu, Eugenia Gament, M. Mihalache, Lavinia Popescu, Ildiko Anger, F. Zaman, Georgiana Plopeanu, L. Ilie

XV Balcan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, June 12- 16 2013, Vol. II , pg 1018-1021, Ed. I. Nishkov, Irena Grigorova, D. Mochev, ISBN 978-954-353-217-9 Proceeding
“Ecoceramics an alternative for industrial silicate wastes”

Autori: E. Volceanov, G. Predeanu, A.T. Abagiu, F. Zăman, L.G. Popescu, A. Volceanov, V. Fruth and C. Andronescu

The Second Conference of The Serbian Ceramic Society, 5-7.06.2013, Belgrade, Serbia. Proceeding
“ANALISYS OF EXPERIMENTAL RESULTS OBTAINED BY ESR AND VAR PROCESS FOR SPECIAL STEELS” Autori: F. Zaman, Gheorghe Iorga, Maria Ionescu, Adriana Petrescu, Daniel Carciumareasa Revista “Cercetări Metalurgice şi de Noi Materiale”, Vol. nr. 4/ 2013,ISSN 1221 – 5503, CNCSIS Categoria B+ Publicare articol in revista
„Caracterizarea zgurii LF prin prisma levigabilităţii, în vederea valorificării pentru ameliorarea solurilor acide”

Autori: Lavinia Gabriela Popescu, Florian Zăman – SC ICEM Bucuresti, Ecaterina Matei – UPB CCEEM

Revista „Cercetări Metalurgice şi de Noi Materiale” / Metallurgy and New Materials Researches, Vol. XXI, Nr. 4/2013, ISSN: 1221-5503 CNCSIS Categoria B+ Publicare articol in revista
„A new possibility for use of steel (LF) slag”

Autori: F.Stoiciu, Ildiko Anger, Georgiana Moise, Eugenia Gament, Mariana Marinescu, M. Mihalache, L.Ilie, Lavinia Popescu, Eniko Volceanov, Fl.Zaman

VIth International Metallurgical Congress, Ohrid 2014, 29.05 – 01.05.2014, http://www.tmf.ukim.edu.mk/cmum14/index.aspx Proceeding
Evaluarea caracteristicilor zgurilor LF în vederea obţinerii de materiale pentru ameliorarea solurilor acide din agricultură” / „Assessment of LF slags characteristics used for agricultural acidic soils improvement”

Autori: Lavinia Popescu, Florian Zaman, Eniko Volceanov, Mariana Ene, Mihaela Ulmanu, Ildiko Anger

Revista Romana de Materiale / Romanian Journal of Materials, 2014, 44(2), 141 – 146, ISSN 1583-3180 Publicare articol in revista cotata ISI

 

Intocmirea si depunerea la OSIM unei propuneri de brevet cu titlul: „TEHNOLOGIE DE OBTINERE A UNUI AMENDAMENT PENTRU SOLURILE ACIDE PE BAZA ZGURII LF PROVENITE DIN DIVERSE SURSE”, nr. inregistrare A/00878/17.11.2014.