Cercetari Metalurgice si de Noi Materiale, Nr. 3/2015

SUMAR VOL. XXV/2015

Cercetari Metalurgice si de Noi Materiale, Nr. 3/2015

 

Cercetări pentru realizarea unui arzător recuperativ pentru încălzirea zidăriei oalelor de turnare a oţelului de 65-125 tone

 • A. IOANA1, L. PĂUNESCU2, A. GABA3
 • 1Universitatea Politehnica Bucureşti
 • 2CERMAX 2000 PATENTS SRL,` Bucureşti
 • 3Universitatea Valahia Târgovişte

Instalaţie industrială de etanşare gazodinamică a uşilor cuptoarelor de încălzire

 • L. PĂUNESCU1, A. GABA2, Gh. IORDACHE3, M.P. MUNTEANU3
 • 1CERMAX 2000 PATENTS SRL, Bucureşti
 • 2Universitatea Valahia Târgovişte
 • 3Institutul de Cercetări Metalurgice Bucureşti

Cercetare experimentală şi aspecte privind crăţuirea unui oţel de ţeavă

 • B. FAZAKAS, R.C. SECULIN, T. MACHEDON PISU, I.C. MON
 • Universitatea TRANSILVANIA Braşov

Transformări structurale după tratamentul termic cu fascicul laser a straturilor încărcate prin sudare

 • A. OLÁH
 • Universitatea TRANSILVANIA Braşov

Arzător recuperativ performant pentru cuptoare de încălzire

 • Gh. SURUGIU1, L. PĂUNESCU2, A. GABA3
 • 1Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat Bucureşti
 • 2CERMAX 2000 PATENTS SRL, Bucureşti
 • 3Universitatea Valahia Târgovişte

 

Rezumat 1
Lucrarea prezintă o realizare tehnică originală a colectivului de autori în domeniul aplicării unei tehnologii recuperative în procesul de uscare-temperare a zidăriei oalelor de turnare a oţelului de capacităţi mari (65 – 125 tone) pentru industria siderurgică.
Instalaţia realizează o recuperare energetică combinată a căldurii fizice a gazelor arse aspirate din oala de turnare şi a căldurii radiate de suprafaţa superioară a carcasei metalice a capacului oalei. Economia de combustibil (gaz natural) obţinută pe durata procesului de uscare-temperare este de circa 11,9%. De asemenea, impactul asupra mediului este favorabil, prin reducerea emisiilor de noxe (CO şi NOx) sub limitele maxime admise de normele legale, pe întregul domeniu de funcţionare a instalaţiei.

Keywords: recuperative burner, ladle, temperature, waste gas, preheated air

 

Rezumat 2
Lucrarea prezintă prezintă o soluţie tehnică inovativă destinată cuptoarelor de încălzire din industria metalurgică, cu scopul eliminării pierderilor de căldură prin răbufnirea gazelor arse prin uşile şi neetanşeităţile acestora. Instalaţia de etanşare gazodinamică asigură o perdea de protecţie termică în cadrul uşilor de încărcare (permanent parţial deschise) şi descărcare (deschise temporar la evacuarea fiecărei brame) ale cuptorului, utilizând gaze arse calde recirculate din canalul de gaze, după recuperatorul de căldură. Instalaţia a fost proiectată şi realizată la un cuptor cu propulsie de la ArcelorMittal Galaţi.
Economia de combustibil (bigaz cu puterea calorifică de 8,5 MJ/Nm3) este de 23,7 Nm3/t, valoarea economiei fiind de 1,3 €/t (sau circa 130.000 €/an & cuptor).

Keywords: gasodynamic sealing, heating furnace, waste gas, outburst, overpressure

 

Rezumat 3
Cercetarea de faţă are ca scop studiul unor procedee de crăiţuire în perspectiva eliminării unor defecte de sudare posibil să apară în cazul îmbinării cap la cap a ţevilor. S-a studiat influenţa diferitelor procedee de crăiţuire asupra calităţii materialului de bază supus sudării.
Crăiţuirea este un procedeu de prelucrare termică a pieselor metalice. Aceasta urmăreste pregătirea rostului pieselor în vederea sudării. În zona de prelucrare, metalul topit aparţinând piesei este îndepărtat prin expulzare de către un jet de aer comprimat sau de gazele rezultate din descompunerea învelişului electrodului de crăiţuire.
Topirea metalului se datorează temperaturii degajate de arcul electric sau de arcul de plasmă ce se formează între electrod şi suprafaţa piesei.
S-au experimentat trei variante de crăiţuire: cu electrod de grafit cuprat, cu electrod învelit special pentru crăiţuire (OK 21.03) şi cu plasmă.

Keywords: gouging, pipes, microstructures, toughness

 

Rezumat 4
Tratamentul termic cu fascicul laser a fost aplicat la patru tipuri de încărcare prin sudare cu electrozi diferiţi. Evaluarea rezultatelor s-a făcut prin studiul microscopic, SEM-EDX şi evaluarea proprietăţilor mecanice prin determinarea microdurităţii.
Rezultatele prezintă influenţa microstructurii şi a compoziţiei chimice a electrozilor utilizaţi asupra proprietăţilor mecanice ale straturilor încărcate prin sudare.

Keywords: metal coating, laser heat treatment, wearing resistance

 

Rezumat 5
Lucrarea prezintă o realizare tehnică inovativă a colectivului de autori în domeniul arzătoarelor recuperative destinate cuptoarelor de încălzire. Utilizând principiul funcţional de bază al arzătoarelor recuperative tip Hotwork, constând în recuperarea căldurii gazelor arse aspirate prin corpul arzătorului pentru preîncălzirea propriului aer de combustie, arzătorul recuperativ perfecţionat adaugă un procedeu inovativ de creştere a temperaturii de ardere prin recircularea unei părţi din gazele arse intrate în arzător.
Eficienţa economică constă în obţinerea unei economii de combustibil de 26%, în condiţiile în care emisiile de noxe (CO, NOx) sunt reduse sub limitele maxime admise de normele legale.

Keywords: recuperative burner, preheated air, heat recovery, waste gas, recirculation